Onze missie

Stichting Schoolproject Ethiopië onderschrijft het recht op onderwijs zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de mensenrechten. Onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van een kind én van de samenleving. Goed onderwijs leidt tot bewustwording, beter functioneren en het leren van een beroep. Essentiële factoren die bijdragen aan betere vooruitzichten en een menswaardiger bestaan.

De allerarmste kinderen in West-Ethiopië gaan niet naar school, omdat de ouders de kosten niet kunnen opbrengen. Wij steunen juist deze kinderen.

Het verbeteren van faciliteiten die nodig zijn voor goed onderwijs worden ook door SSE ondersteund. Denk hierbij aan: schoon drinkwater, aanleg van toiletten, sport- en speeltoestellen voor het schoolplein.  

Naast het mogelijk maken van onderwijs voor de allerarmste kinderen heeft SSE ook het doel ouders zelf in staat te stellen de scholing van hun kinderen te betalen. Daartoe bieden wij microkredieten aan en monitoren de voortgang. Zo helpen wij voornamelijk de moeders financieel onafhankelijk te zijn.

Onderwijs in Ethiopië

Ethiopië kent een leerplicht voor kinderen van 7 tot 14 jaar; deelname aan twee jaar Kindergarten (kleuterschool) is facultatief. Ondanks de leerplicht is de deelname aan onderwijs gering. Ook de tussentijdse uitval is groot. Hierdoor kan de meerderheid van de Ethiopische bevolking niet lezen of schrijven; dat geldt voor ongeveer twee keer zoveel meisjes/vrouwen als jongens/mannen.
Het primair onderwijs duurt 8 jaar en het middelbaar onderwijs 4 jaar. Het Ethiopische onderwijssysteem kent een zogenaamd nationaal curriculum, dat wil zeggen dat op alle scholen in het land op dezelfde dag dezelfde lessen met dezelfde materialen/leerboeken worden gegeven. Naast het lager en middelbaar onderwijs kent Ethiopië ook beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Zo besteden we jouw geld

Jouw gedoneerde geld wordt 100% aan onze doelstellingen besteed. Stichting Schoolproject Ethiopie bestaat enkel uit vrijwilligers. Er zijn geen overheadkosten. 

Een kleuter en een lagere schoolleerling kan voor €65,- een jaar naar school. Voor dit bedrag krijgt het kind een schooluniform, leermiddelen, schoenen en soms geringe medische zorg. Als de school het kan faciliteren wordt er een warme maaltijd aangeboden. De kosten voor deze extra wekelijkse maaltijd zijn €10,- per kind per jaar. 

Voor deelname aan het voortgezet onderwijs betalen wij €120,-. Dit hogere bedrag is nodig voor de reis- en verblijfskosten, aangezien de scholen/onderwijsinstellingen in de grotere steden liggen, te ver om dagelijks heen en weer te lopen.

Soms ondersteunen we studenten in beroepsopleidingen en universiteit met maximaal €300,- per jaar.

DOWNLOAD HIER ONS BELEIDSPLAN

NIEUWSBRIEF 25

NIEUWSBRIEF 24

NIEUWSBRIEF 23