Periodiek schenken vanaf 2014 nog eenvoudiger

Met ingang van 2014 kunt u periodiek schenken zonder dat dit in een notariële akte hoeft te worden vastgelegd. Dat scheelt voor Stichting Schoolproject Ethiopië veel administratieve handelingen. Nog belangrijker is dat de kosten van de notaris vervallen. Dat was toch iedere keer een fors bedrag.

De Belastingdienst is met een eenvoudig model voor een schenkingsovereenkomst gekomen. Wilt u er snel over beschikken, dan kunt u het hier downloaden.

Aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt verandert niets. U kunt de giften die u als periodieke schenking doet volledig aftrekken. Zonder drempel of plafond, mits de looptijd minimaal vijf jaar is.

De procedure wordt uiterst eenvoudig. U stuurt Stichting Schoolproject Ethiopië het ingevulde formulier ter ondertekening toe, en wij sturen het ondertekend aan u terug. Zowel u als Stichting Schoolproject Ethiopië bewaart een exemplaar, dat overlegd kan worden aan de Belastingdienst als die daar om vraagt.

Schenkingsovereenkomst downloaden

De Belastingdienst is met een eenvoudig model voor een schenkingsovereenkomst gekomen. Wilt u er snel over beschikken, dan kunt u het hier downloaden:

Het ingevulde formulier stuurt u naar:

  • Stichting Schoolproject Ethiopië
    Prins Hendriklaan 14
    1862 EL BERGEN (NH)