Kinderen uit Addis Abeba

In Addis runnen de zusters van Helpers of Mary een schoolproject met sloppenkinderen. Een aantal jaar vroegen zij ons of we een aantal daarvan wilden steunen. We hebben toen een externe sponsor gevonden die 20 kinderen voor zijn rekening neemt; de stichting zelf betaalt voor 5 kinderen. Bij elk bezoek aan Addis presenteren de kinderen zich. Ze doen het goed op scool. Drie leerlingen gaan naar de universiteit.

Een mooi project!

Related Projects