Buiten onze steun aan de vele kinderen van het schoolproject, zoeken wij ook middelen om projecten te financieren die een relatie hebben met het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Onze rol hierbij bestaat uit het indienen en motiveren van aanvragen bij andere sponsororganisaties en het monitoren van de projecten.

In het bestand ‘Afgeronde projecten‘ kunt u meer lezen over onze succesvolle, afgehandelde projecten.

Omdat de stichting een exit strategie nastreeft heeft zij in 2011 − in samenwerking met het Nekemte Catholic Secretariat – een start gemaakt met het ondersteunen van microkredietprogramma’s voor de moeders van de kinderen die door de stichting ondersteund worden. Het doel is dat de ouders binnen een aantal jaren in staat zijn om zelf het schoolgeld van hun kinderen te betalen. Twee door ons gesteunde Women Promotion Projects (WPP’s) in Komto en Nekemte zijn met succes verlopen (zie ‘afgeronde projecten’). Met het revolving credit is in Komto een nieuw WPP gestart en in Nekemte zijn er schooltuintjes mee aangelegd. De tuintjes worden verzorgd door ‘onze’ kinderen, die er een bescheiden opbrengst van ontvangen.

Lopende WPP’s:

 • Komto: In 2017 is gestart met 28 moeders en hun kinderen.
 • Konchi: In 2016 is gestart met een project voor 15 moeders en hun kinderen.
 • Sakko/Karro: In 2017 is gestart met een project voor 15 moeders en hun kinderen.
 • Dhanka: In 2017 is gestart met een project voor 12 moeders en hun kinderen.

In 2016 en 2017 nam Stichting Schoolproject Ethiopië ook voor haar rekening:

 • Herstel basketbalkorven bij de school in Addo;
 • Reparatie waterleiding bij de school in Addo;
 • Financiële ondersteuning van 8 universitaire studenten;
 • Onderwijsdeelname van 17 (wees)kinderen in Addis Abeba;
 • Een water- en solarproject in Sakko (nog in ontwikkeling);
 • Een bijdrage aan een waterproject in Dulli;
 • Schooltuin in Nekemte;
 • Schooltuin in Komchi.

Afgeronde projecten

De stichting heeft al een groot aantal aan school gerelateerde projecten ondersteund c.q. bemiddeld. U kunt korte beschrijvingen hiervan vinden in het pdf bestand ‘Afgeronde projecten‘.

© Stichting Schoolproject Ethiopië 2018 | Website: Sander Kastelein