Elke donatie doet ertoe!

Ook zij willen een beroep leren!

De kosten per kind per jaar bedragen € 65,- (2 jaar kleuterklas + klas 1-8) of € 120,- (klas 9-12). In totaal kost een volledige schoolloopbaan € 1130,-. Dit is minimaal, want bij een keer doubleren, krijgt de leerling een tweede kans. Dat betekent dat we jaarlijks gemiddeld € 40.000,- nodig hebben, nog afgezien van de aan onderwijs gerelateerde projecten, waar de stichting vaak ook zelf een financiële bijdrage aan levert. Dit bedrag wordt elk jaar hoger omdat steeds meer kinderen in de hogere klassen terechtkomen. We willen uiteraard elk jaar over voldoende middelen beschikken, want we kunnen de kinderen niet meer in de steek laten als ze met het onderwijs gestart zijn.

Jij kunt ons steunen door:

Eenmalig over te maken of donateur te worden.

Maak jouw donatie over op NL 91 RABO 01 3508 9638 t.n.v. Stg Schoolproject Ethiopië.
Mocht je willen dat jouw donatie gebruikt wordt voor een specifiek project, vermeld dit dan bij de overschrijving.

Je kunt ons ook machtigen. Download hier het MACHTIGINGSFORMULIER.

Voor vragen over doneren neem contact op met onze penningmeester Gré Vredevoort.

Periodiek schenken:

De Belastingdienst heeft een eenvoudig model voor een SCHENKINGSCONTRACT.

Je kan de giften die je als periodieke schenking doet volledig aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting, zonder drempel of plafond, mits de looptijd minimaal vijf jaar is.

De procedure is uiterst eenvoudig. Je stuurt Stichting Schoolproject Ethiopië het ingevulde formulier ter ondertekening toe, en wij sturen het ondertekend aan je terug. Zowel jij als Stichting Schoolproject Ethiopië bewaart een exemplaar, dat overlegd kunt worden aan de Belastingdienst als die daar om vraagt.

SSE in testament

Wil je iets blijvends nalaten? Neem Stichting Schoolproject Ethiopië dan op in jouw testament en schenk jouw nalatenschap aan een goed doel.
Ook jij kunt door iets na te laten aan Stichting Schoolproject Ethiopië bijdragen aan een wereld waarin mensen hun leefomstandigheden écht kunnen verbeteren. Is dat geen mooie gedachte? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

Inzamelingsactie

Binnenkort jarig? Ga je trouwen? Vier je je pensionering of heb je een ander feest? Vraag in plaats van cadeaus om een donatie aan Stichting Schoolproject Ethiopië. Heb je gelijk een originele cadeautip als je alles al hebt of als je niet weet wat je moet vragen. Liever een specifiek project steunen? Geen probleem, neem contact op en wij helpen je verder.

Sponsoractie op school

Als je een project wilt doen over onderwijs in een Afrikaans land, kan de Stichting Schoolproject Ethiopië helpen met voorlichting.
We komen zelf met een verhaal, ondersteund door beeldmateriaal en gepaste lessen over de situatie in Ethiopië. Het is ons gebleken dat de kinderen uitermate enthousiast worden als ze gezien hebben hoe de kinderen in Ethiopië naar school gaan, wat voor vakken ze krijgen op school, hoe ze thuis wonen en hoe alles eruit ziet. We hebben voorlichtingsmateriaal en we kunnen je ook helpen meer informatie te vinden bij de grotere organisaties. Dit thema binnen de school kan gekoppeld worden aan een sponsoractie.