De geschiedenis van Stichting Schoolproject Ethiopië

Oktober 2003

In oktober 2003 kwam Geertje Roelofsen van de Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) voor het eerst op de school in Addo. Zij was betrokken bij een medisch project (Stichting Strumeth) in het gebied West Wollega.
Pater Tesfay, de toenmalige schooldirecteur, vroeg haar hulp voor kinderen, die om financiële redenen niet naar school konden. Er werd begonnen met 4 kinderen, een jaar later werden dat er 20. Zij kregen een stel kleren of een uniform, schoenen, schoolmateriaal en dagelijks een maaltijd op school. Het hoofd van de school hield toezicht op de uitvoering.

Januari 2005

In januari 2005 werd Stichting Schoolproject Ethiopië opgericht bij notariële akte. In dat jaar startte men op meerdere scholen met een klein aantal arme kinderen volgens bovenstaande formule. In 2007 gingen al 120 kinderen via het schoolproject naar school. Vanaf die tijd zijn daar jaarlijks kinderen aan toegevoegd tot een aantal van 359 in 2017, verspreid over 12 locaties.

In de afgelopen jaren kwam vanuit diverse scholen het verzoek aan onze stichting om te helpen ook de voorzieningen voor goed en veilig onderwijs mogelijk te maken, zoals nieuwe toiletten, meubilair, kopieerapparaten en computers. Via externe fondsen kon hierbij hulp geboden worden, waarbij onze stichting als bemiddelaar optrad.

Verslagen en andere publicaties

Hieronder vindt u de links waarmee u documenten en verslagen kunt downloaden.